top of page

Het woord Trauma komt uit het Grieks en betekent wond. Het had oorspronkelijk alleen betrekking op een lichamelijke verwonding. 

We kennen het begrip inmiddels in een bredere context. In eerste instantie als er catastrofale gebeurtenissen plaats hebben gehad, zoals natuurrampen, vliegtuigcrash, oorlog. Wat het traumatische als buitengewoon kan classificeren. Trauma doordringt echter onze maatschappij inmiddels, op het persoonlijke, sociale, onderwijs, economie, politieke vlak. 

In zekere zin heeft ieder van ons met trauma te maken, het begint al bij de geboorte. Wat een traumatische ervaring op zich is. 

Wat is trauma nu echt? Gabor Maté omschrijft het als volgt: 

‘As I use the word, “trauma” is an inner injury, a lasting rupture or split within the self due to difficult or hurtful events. By this definition, trauma is primarily what happens within someone as a result of the difficult or hurtful events that befall them; it is not the events themselves. “Trauma is not what happens to you but what happens inside you” is how I formulate it.’ Uit: The Myth of Normal. 

 

In het online programma zal er uitgebreid ingegaan worden op het begrip Trauma en wat het effect kan zijn op het fysieke en psychische functioneren. Met daarnaast aandacht voor het individu en collectief (samenleving). Want naast persoonlijk trauma kan er ook sprake zijn van collectief trauma. Denk maar aan de slavernij, of oorlogen en de gevolgen hiervan voor de persoonlijke ontwikkeling van de individuele slachtoffers en bevolkingen, landen. 

bottom of page