top of page
BA6DC295-3C91-41CC-8B1D-CDEB4EFF6983.png

Ubuntu: 'Iam because we are'

Systeem

 

Een ieder van ons heeft hier mee te maken. We worden geboren in een familiesysteem. Daar begint het mee. Maar als je verder en dieper kijkt is het hele leven opgebouwd uit allerlei systemen die op elkaar inwerken.

Of het de cellen zijn in je lichaam die een orgaan vormen, of de lichaamsdelen die je lichaam vormen, jij die deel uit maakt van een gezin, vereniging of bedrijf. Tot een land wat een onderdeel is van een unie of gemeenschap. Ga zo maar door. 

Alles hangt met alles samen. Dan kan je voorstellen als er in 1 onderdeel iets gebeurt van invloed is op naastliggende en er mee verbonden elementen. 

Je kan het doortrekken op het kleinste en lichtste nivo van een trilling, frequentie. Het gaat om energie wat wij niet direct zien en er wel is. Dieren zijn daarin veel fijngevoeliger dan wij. Zelfs planten en kristallen.

Een voorbeeld is onze mobiele telefoon. Dankzij frequenties en trillingen kunnen wij signalen ontvangen en daardoor contact maken met mensen aan de andere kant van de wereld. Zo vernuftig is het inmiddels. Alleen zijn we ons daar merendeels niet van bewust.

Dat is precies wat er gebeurt in een systeem. Je bent er onderdeel van maar je bent je meestal niet bewust wat er allemaal in en tussen de delen plaatsvindt in overdracht en invloed.

 

Als we kijken naar een familiesysteem. Dan bestaat dit uit ouders en kinderen. Opa’s, oma’s, tantes, ooms en ga zo maar door. In veel gevallen vinden in families gebeurtenissen plaats die een emotionele impact hebben. Dat kan bijvoorbeeld een oorlog zijn, plotseling overlijden van iemand, verlies van een kind, scheidingen, misdaad, zeldzame ziektes, geweld, en ga zo maar door. 

Door onderzoek en studies is gebleken dat deze emotionele ervaringen die plaatsvinden en niet goed doorleeft en verwerkt worden, overgenomen kunnen worden door kinderen van een latere generatie. 

 

Mark Wolynn formuleert het zo in zijn boek: ‘Het is niet met jou begonnen, De erfenis van familietrauma’: “Wanneer je gebukt gaat onder depressie, angst of chronische pijn, komt het niet meteen in je op dat je dit geërfd kunt hebben van je (voor)ouders. Toch blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat traumatische ervaringen van generatie op generatie worden doorgegeven. Zelfs als de persoon die het oorspronkelijke trauma heeft opgelopen is overleden, of het verhaal is vergeten of verzwegen, kunnen de herinneringen en de gevoelens voortleven. Deze emotionele erfenissen zijn vaak verborgen en komen op vele manieren tot uiting. Ze spelen een veel grotere rol in onze emotionele en lichamelijke gezondheid dan gedacht.”

 

Zelf heb ik ervaren hoe verrijkend en bevrijdend het werkt om door middel van een systemische blik, door onder andere Familie opstellingen, zicht én gevoel te krijgen dat bepaalde ervaringen niet bij mij hoorden maar in dit geval bij mijn moeder. En dat bepaalde negatieve en depressieve gevoelens afkomstig waren door het onbewust verbinden met het lot van het doodgeboren kindje dat net voor dat ik verwekt werd, was overleden na 7 maanden zwangerschap. 

Door het verbinden met het lot van dit kindje ‘dacht’ ik onbewust de aandacht van mijn moeder te krijgen die mogelijk doordat zij het verdriet nog met zich meedroeg niet volledig er voor mij kon zijn. 

 

Met dit inzicht kon ik veel beter gevoelens plaatsen en daar anders naar gaan kijken. 

Het is een essentieel moment in mijn leven geweest en heeft tot een verdieping en grotere verbinding met mij zelf in gang gezet, naast andere therapie vormen die dat hebben versterkt en verrijkt.  

 

Met het online programma wat ik aanbied ga je hier zelf meer over leren en ervaren.  

bottom of page