top of page
03EBA7D7-DA39-432A-9195-C684946D2600_edited.png

Familie Opstellingen

Een familieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de vraagsteller.

Bij een familieopstelling zijn er deelnemers die een persoonlijke vraag indienen en representanten die zoals hierboven geschreven zich beschikbaar stellen om leden van de familie van de vraag indiener te representeren. 

De vragen kunnen gaan over allerlei thema's, zoals onzekerheid, vastlopen in werk of relatie, depressieve of angst klachten, gevoelens ervaren waarvan je merkt dat je niet weet waar ze vandaan komen. 

 

De begeleider luistert naar de vraag en kiest de representanten die zelf hun plek in de ruimte innemen. En dan vindt er een proces plaats waarbij zichtbaar wordt waar de vraag mee verbonden is en waar mogelijke verstrikkingen met een (voor)ouder of ander familielid zijn. 

Bert Hellinger is de grondlegger van deze methodiek. Voor meer informatie over familieopstellingen: www.berthellingerinstituut.nl

bottom of page